Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично:

  • едно свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети „математика“ и „физика и астрономия“
    и
  • едно свободно място в паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети „математика“ и „физика и астрономия“.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

  • 08–10.08.2022 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране;
  • 11.08.2022 г. след 16.00 часа – обявяване на IV класиране в сайта на училището;
  • 12.08.2022 и 15.08.2022 година – записване на приетите на IV класиране ученици.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  • заявление до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране (по образец, изтеглете от тук);
  • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Подаването на заявления за участие в IV класиране се осъществява на 8, 9 и 10 август 2022 година в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09:00 до 17:00 часа.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Записването на приетите ученици е на 12 и 15 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ на СМГ.

Очакваме Ви!