Скъпи ученици, уважаеми родители,


Информираме Ви, че на 10.09.2020 година (четвъртък) по график ще се връщат учебниците и ключовете за шкафчетата от учебната 2019/2020 година от учениците, които предстои да бъдат шести клас.

Всеки ученик трябва да върне комплект от 11 учебника и, ако е получена допълнителна бройка, тя трябва да бъде върната. При непълен комплект липсите се възстановяват от ученика и/или неговия родител. Освен това следва да се върне ключа от шкафчето, което ученикът е ползвал.

Графикът за връщане на учебници и ключове е следният:

 • V A клас – 09:00 до 10:00 часа;
 • V Б клас – 16:00 до 17:00 часа;
 • V В клас – 10:00 до 11:00 часа;
 • V Г клас – 11:00 до 12:00 часа;
 • V Д клас – 12:00 до 13:00 часа;
 • V Е клас – 13:00 до 14:00 часа.

Информираме Ви, че на 11.09.2020 година (петък) по график ще се връщат учебниците и ключовете за шкафчетата от учебната 2019/2020 година от учениците, които предстои да бъдат седми клас.

Всеки ученик трябва да върне комплект от 11 учебника и, ако е получена допълнителна бройка, тя трябва да бъде върната. При непълен комплект липсите се възстановяват от ученика и/или неговия родител. Освен това следва да се върне ключа от шкафчето, което ученикът е ползвал.

Графикът за връщане на учебници и ключове е следният:

 • VI A клас – 09:00 до 10:00 часа;
 • VI Б клас – 10:00 до 11:00 часа;
 • VI В клас – 11:00 до 12:00 часа;
 • VI Г клас – 12:00 до 13:00 часа;
 • VI Д клас – 15:00 до 16:00 часа;
 • VI Е клас – 16:00 до 17:00 часа.

Всички ученици получават учебници за новата учебна година след като върнат тези от предходната!

Раздават се ключове за новите шкафчета.

Желаем Ви весело лято!

Очакваме Ви!