Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че има:

 • едно свободно място за прием на ученик/чка в осми клас в СМГ „Паисий Хилендарски“ в паралелка с профил „Математически“ с РИЧЕ на английски език и профилиращи предмети „математика“ и „информатика“
  и
 • едно свободно място за ученик/чка в 12 клас в паралелка с профил „Математически“ с РИЧЕ на английски език и профилиращи предмети „математика“ и „информатика“.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученик за свободното място в VIII клас:

 • 15–16.08.2022 г. – Подаване на заявления за участие класиране
 • 16.08.2022 г. след 16.00 часа – Обявяване на класиране на сайта на училището
 • 17.08.2022 – записване на приетия ученик/чка

Необходими документи за участие в класиране за свободното място в VIII клас:

 1. Заявление до директора на СМГ за участие в класиране (по образец)
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2

Подаването на заявления за участие в класиране се осъществява на 15 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа и на 16 август 2022 година от 09:00 до 15:00 часа в стая „Секретариат „на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на всички предходни класирания.

Записването на приетия ученик/чка ще бъде на 17 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ на СМГ.

Заявление за участие в IV класиране – 2 етап за 22-23


График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места в ХII клас:

 1. 15.08.2022 – 22.08.2022 г. – Подаване на заявления за прием
 2. 22.08.2022 г. след 17.00 часа – Обявяване на класирането на сайта на училището
 3. 23.08.2022 – записване на приетия ученик/чка

Необходими документи за участие в класирането:

 1. Заявление до директора на СМГ за участие в класиране (по образец)
 2. Ксерокопие на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2
 3. Служебна бележка с точките, постигнати на НВО в VII клас

Подаването на заявления за участие в класирането за свободното място в 12 клас ще се осъществява от 15 до 22 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Кандидатите ще бъдат класирани в низходящ ред според състезателния им бал за прием след VII клас по методиката, използвана в годината на кандидатстване.

Записването на приетия ученик/чка ще бъде на 23 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая Секретариат на СМГ.

Заявление за участие в класиране за 12 клас за 22-23


Желаем Ви успех!