Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 2 (две) свободни места за прием на ученици в девети клас за учебната 2021/2022 година, в паралелка с разширено изучаване на английски език. Кандидатстването за двете свободни места ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. ксерокопие на свидетелството за основно образование;
  2. ксерокопие на служебната бележка с резултатите от НВО в 7 клас;
  3. заявление до Директора за записване в IX клас за учебната 2021/2022 година;
  4. ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен осми клас през учебната 2020/2021 година.

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 година

Пожелаваме успех на всички кандидати!