Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Уведомяваме Ви, че СМГ „Паисий Хилендарски“ активно се включи в реализирането на дейностите по Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. В тази връзка получихме 123 лаптопа, които да се използват от нашите ученици по време на обучение в електронна среда от разстояние. Така ще можем да се още по-адаптивни и всеки ученик, който има нужда и отговаря на определени условия, ще може да има устройство на което да работи, ако преминем в ОРЕС.

Ще продължим и за в бъдеще да участваме активно във всички проекти на Министерството на образованието и науката.