СМГ спечели два важни проекта за модернизиране на образователната среда

 

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

С огромна радост Ви информираме, че Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е одобрена за изграждане на STEM център в училището по Националния план за възстановяване и устойчивост и по-конкретно по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ №1 „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“.

 

Концепцията за STEM център на СМГ предвижда създаването на лаборатория за природни науки, изчислителен център, кабинет за роботика и лего-роботика, пространство за изкуства и кът за отдих и социализация.

 

STEM центърът ще бъде изграден на приземния етаж в източната част на сградата на СМГ, като ще се използват пълноценно както помещения, които се използват и в момента за учебни цели, така и такива, които преди това не са се ползвали от ученици. Така ще имаме още по-голяма територия на знанието и науката в училище.

Предвижда се закупуване на съвременно оборудване както за изчислителния център, така и за лабораторията, за да можем да сме конкурентни на най-добрите училища в Европа и по света и нашите ученици да могат да реализират усвоената теоретична подготовка и да я комбинират с практическо прилагане на знанията и уменията си.

Стойността на проекта, според одобрената ни концепция, е в размер на 600 000 лв. Освен това, по същия проект СМГ е одобрено за изграждане на осем високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи на стойност 80 000 лв., като ще бъдат изцяло преоборудвани общо осем класни стаи, които ще бъдат снабдени с интерактивни дисплеи от последно поколение и лаптопи, които да позволяват провеждането на ефективни учебни часове.

Другата добра новина е, че СМГ „Паисий Хилендарски“ успя да спечели финансиране по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024–2026 г., модул 3: „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“, дейност II „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“.

Осигуреното финансиране е в размер на 240 000 лв. като с тази сума изцяло ще се реновират спортните площадки в двора на СМГ. Идеята е да се създадат отделни игрища за футбол, волейбол/баскетбол и лека атлетика. Ще се изгради отводнителна система и ще се подмени съществуващата асфалтова настилка с ударопоглъщаща такава, за да намалим травмите при практикуване на спорт и да създадем още по-добри условия за здравословен начин на живот. След ремонта на двора СМГ ще предлага отлични условия за спорт на открито.

Надяваме се след реализацията на тези два проекта образователната среда в нашето училище да стане още по-привлекателна и модерна, за да продължим да предлагаме на нашите талантливи ученици възможно най-доброто образование.