Определени са победителите в конкурса по документи за осъществяване в СМГ „Паисий Хилендарски“ на извънкласни дейности – обучение по Български език и литература и Математика за ученици от II до VII клас и Английски език, Програмиране, Роботика и Лего роботика, Компютърни мрежи и Танци за ученици от V до ХII клас.

Подробности може да видите тук [натиснете].