Отлично представяне на учениците от СМГ на Националното есенно състезание по Физика 2022

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, На провелото се на 12.11.2022 година в Сливен […]

Отлично представяне на ученици от СМГ на Международната олимпиада по астрономия 2022

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, На провелата се дистанционно през месец октомври 2022 […]

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на месечна стипендия за I срок на учебната 2022/2023

Скъпи ученици, Заявленията за отпускане на стипендии за отличен успех и на социални стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 година ще […]

Огромна благодарност за всички участници в нашата кауза – „Да продължим да правим добрини“ 2022

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, И през 2022/2023 учебна година продължихме успешно традицията […]

Отлично представяне на учениците от СМГ на Балканиадата по информатика и на престижното състезание “Romanian Master of Informatics” 2022

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, В периода 03–08.10.2022 г. в Букурещ, Румъния, се […]

СМГ и Innovative ecological methods for studying amidst nature for the secondary education level

СМГ „Паисий Хилендарски“ работи по иновативен проект “Innovative ecological methods for studying amidst nature for the secondary education level” по […]

Създаване на профили за онлайн обучение на учениците от СМГ „Паисий Хилендарски“ през 2022-2023 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от поддържане на постоянна връзка между участниците в образователния процес и с […]