Скъпи ученици, уважаеми родители,


  • Представяме на Вашето внимание класиране на учениците, които са подали заявление за прием на свободното място в Х клас с профил „Математически“ и РИЧЕ на английски език за учебната 2022/2023 година на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:
Входящ № на ученика Състезателен бал
1.         4222/12.07.2022г. 470,500 т.
2.         4225/12.07.2022г. 428 т.

Първият ученик по силата на състезателния бал има правото да се запише в СМГ от 15. до 18. юли 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ в СМГ. Ако ученикът не се запише до 17:00 часа на 18.07.2022 година, то тогава се кани следващият в класирането.


  • Представяме на Вашето внимание класиране на учениците, които са подали заявление за прием на свободното място в ХI клас с профил „Математически“ и ИИЧЕ на немски език за учебната 2022/2023 на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:
Входящ № на ученика Състезателен бал
1.         4183/11.07.2022г. 469,500 т.
2.         4256/14.07.2022г. 468,500
3.         4233/13.07.2022г. 459 т.
4.         4234/13.07.2022г. 416,250 т.

Първият ученик по силата на състезателния бал има правото да се запише в СМГ от 15. до 18. юли 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ в СМГ. Ако ученикът не се запише до 17:00 часа на 18.07.2022 година, то тогава се кани следващият в класирането.


Ще Ви очакваме!