Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че за всички паралелки на 5. и на 8. клас ще се проведе първата родителска среща – от 18:00 ч. на 12. септември 2023 година (вторник).

Ще Ви очакваме!

*Съвсем скоро ще има информация за родителските срещи на останалите випуски.

Родителските срещи се провеждат в класните стаи на учениците:

Класен ръководител Паралелка Класна стая
Велина Иванова V А 203
Надя Владева V Б 204
Ангел Ангелов V В 205
Василена Лазарова V Г 206
Кристина Бойчева V Д 212
Атанаска Попова V Е 213
Илиана Цветкова VІІІ А 309
Людмил Попов VІІІ Б 310
Надежда Буюклиева VІІІ В 312
Анита Вълова VІІІ Г 409
Христина Стоянова VІІІ Д 410
Емилия Вълкова VІІІ Е 412

 

На Вашето внимание представяме и списъци с разпределението на учениците по паралелки в двата випуска.

  • В 5. клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер, с който участваха в класирането.
  • В 8. клас учениците са представени в списъка чрез името си и съкратени презиме и фамилия.

Списък на учениците по паралелки в 5. клас:

5. а клас

5. б клас

5. в клас

1 285 1 556 1 410
2 202 2 10 2 431
3 188 3 7 3 79
4 179 4 260 4 515
5 194 5 129 5 27
6 220 6 154 6 235
7 265 7 49 7 304
8 15 8 181 8 340
9 30 9 130 9 425
10 83 10 91 10 245
11 350 11 415 11 5
12 266 12 38 12 66
13 420 13 1 13 547
14 70 14 144 14 293
15 348 15 42 15 125
16 3 16 524 16 364
17 69 17 85 17 53
18 448 18 282 18 286
19 201 19 51 19 22
20 505 20 214 20 68
21 192 21 16 21 113
22 18 22 138 22 57
23 135 23 510 23 24
24 262 24 198 24 63
25 233 25 269 25 94
26 259 26 606 26 507

5. г клас

5. д клас

5. е клас

1 160 1 127 1 308
2 255 2 229 2 86
3 466 3 139 3 59
4 14 4 167 4 11
5 228 5 283 5 302
6 437 6 92 6 223
7 419 7 177 7 288
8 540 8 236 8 408
9 17 9 278 9 169
10 47 10 156 10 297
11 230 11 9 11 120
12 216 12 479 12 102
13 426 13 249 13 28
14 427 14 329 14 450
15 34 15 383 15 303
16 277 16 36 16 158
17 395 17 287 17 276
18 174 18 88 18 548
19 161 19 382 19 457
20 75 20 376 20 274
21 8 21 31 21 132
22 124 22 73 22 118
23 231 23 351 23 6
24 263 24 562 24 469
25 436 25 275 25 309
26 21 26 56 26 65

Списък на учениците по паралелки в 8. клас:

8. а клас 8. б клас 8. в клас
1 Александра Пе Ба 1 Александър Ил Це 1 Александър Ма Ма
2 Александър Ди Ди 2 Александър Ст Вл 2 Андрей Ал Ги
3 Антон Ге Ку 3 Андрей Бо Ко 3 Благовест Ко То
4 Веселин Юр Йо 4 Борис Лю Ка 4 Борис Си Ки
5 Виктор Ив Кр 5 Виктор Ла Сл 5 Борислав Би Пе
6 Виктор Ог Ву 6 Георги Ив Пе 6 Владислав Ст Пе
7 Георги Ан То 7 Дарина Ас Др 7 Дамиан Ру Йо
8 Димитър Ан Ми 8 Дария Ди Уг 8 Деян Де Цв
9 Добромир Ми До 9 Емма Ян Уз 9 Деян Ни Вл
10 Елица Ро Ст 10 Илиян Ст Дж 10 Елена Св Ку
11 Ива Ра Ма 11 Йоан Хр Ба 11 Елица Пл Па
12 Иван То Ге 12 Камен Вл Ка 12 Емилия Цв Ов
13 Йордан Цв Цо 13 Каролина Ва Ва 13 Иван Ми Ст
14 Калоян Пе То 14 Маргарита Ди Ди 14 Йоана Пл Мл
15 Камен Ге То 15 Мартин Ан Йо 15 Йоан-Асен Вл Хр
16 Камен Пл На 16 Мартин Ди Ди 16 Катерина Ти То
17 Кристиан Ст Ст 17 Мартин Ив Ми 17 Кирил Ки Мо
18 Максим Ва Бо 18 Михаил Де Ст 18 Мария Ем Ко
19 Мария Иг Га 19 Никола Ве Цв 19 Михаил Яв Ст
20 Преслава Ге Во 20 Николай Хр Хр 20 Никола Ди Ми
21 Самуил Бо Па 21 Рада Ан Ди 21 Орлин Пл Па
22 Силвия Кр Пе 22 Саня Ив Ив 22 Радослав Ан Ст
23 Тея До Ди 23 Теодор Кр Ко 23 Ралица Ст Ко
24 Тома Ко То 24 Теодор Ра Ка 24 Синтия Ла
25 Филип Га То 25 Християн До Ан 25 Хакан Ос Ка
26 Филип Ко По 26 Ясен Яв Ст 26 Христо Зд Ба

 

8. г клас 8. д клас 8. е клас
1 Александър Ив Га 1 Мият Дю 1 Александър Ал Ив
2 Андреа Ни Те 2 Велизар Ал Ко 2 Александър Вл Ал
3 Белослава Ил Ге 3 Александър Бо Дж 3 Александър Ма Ст
4 Габриела Ва Ву 4 Александър Пе Чо 4 Белослава Ан То
5 Георги Ге Це 5 Белослава Бо Са 5 Белослава Кр Ст
6 Дамян Па Ма 6 Борислав Пл Пе 6 Борислав Ст Лу
7 Даниел Пе Къ 7 Боян Ге Та 7 Ваня Хр Ст
8 Дарина Ас Ас 8 Виктор Пе Пе 8 Васил Бо Ва
9 Дария Ве Ни 9 Виктория Ан Пе 9 Георги Ко Гу
10 Детелин Ан Ба 10 Виолета Фи Зл 10 Даниел Кр Ян
11 Димитър Ге Ко 11 Данаил Ни Йо 11 Елица Бо Та
12 Димитър Ге Кь 12 Елена Ан Бо 12 Йоана Ст Га
13 Димитър Ст Тр 13 Ема Ал По 13 Лазар Пе Бо
14 Йоанна Ан Ва 14 Калоян За Ко 14 Линда Ге Шу
15 Калоян Цв Ца 15 Карина Вл Ив 15 Марина До Ге
16 Константин Ни Ко 16 Кирил Пе Ни 16 Марина Св Му
17 Константин Ст Хр 17 Кристина Ки До 17 Мартин Бо Ко
18 Кристина Ве Да 18 Лора Ки До 18 Момчил Си Ди
19 Любен Ив Ху 19 Михаела Ев Бо 19 Ник Вл Ни
20 Мартин Ст Ми 20 Момчил Ча Ви 20 Никола Ал Ал
21 Мина Бо Цо 21 Недялко Не Ди 21 Нора Ка Ро
22 Николай Ва Ма 22 Никол Де Де 22 Свилена Ро Цо
23 Росен Пе Къ 23 Петър Юл Мл 23 Симеон Ал Ра
24 Тома То Ни 24 София Ди Ди 24 Цветелина Ни Да
25 Христо Ан Ди 25 Стефка Ив Ла 25 Ян Ко Сп
26 Ясен Бо Гю 26 Стоил Йо Къ 26 Яна Ст Вл
27 Филип Ив Ло