Списък и предварително класиране на учениците от СМГ, имащи право да кандидатстват за стипендия за първия учебен срок на 2018/2019 година, можете да видите на таблото пред Учителската стая.

Учениците имат право да подадат молба при допусната техническа грешка в така изготвения списък.

Молбите трябва да са в писмен вид и ще се приемат в помощник-дирекцията до 12.12.2018 г.

До 12.12.2018 г. всички класирани ученици, които до момента не са получавали стипендии и имат лична карта, трябва да посетят клона на банка Societe Generale Експресбанк с адрес: ул. „6-ти септември“ 1, 1000 Център, София, за да си открият разплащателна сметка, като изрично упоменат, че са ученици на СМГ.

Учениците под 14 навършени години ще получават стипендиите си в брой срещу представяне на ученическа книжка от касиерката на СМГ по ред, определен от класните ръководители.

Социалните стипендианти ще бъдат уведомени от класните си ръководители.