FEBA Alumni Club

Подаване на заявления за отпускане на стипендии за Стипендиантската програма „Стипендии СМГ“ за втория учебен срок на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители, В навечерието на 24 май Ви информираме, че по волята на дарител, който е […]

Подаване на заявление за отпускане на стипендия за втори срок на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици, Заявленията за отпускане на стипендии за отличен успех и на социални стипендии за ВТОРИ срок на учебната 2023/2024 година ще се […]

Стипендии – първи срок, 2023/2024 учебна година – класирани ученици 8.–12. клас

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, На Вашето внимание представяме списък с класираните ученици, които ще […]

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на месечна стипендия за I срок на учебната 2022/2023

Скъпи ученици, Заявленията за отпускане на стипендии за отличен успех и на социални стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 година ще […]