Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

С огромно задоволство Ви съобщаваме, че за първия учебен срок на тази учебна година са одобрени всички 379 молби за стипендии. Това означава, че всички ученици, които имат успех отличен (5.50) и нагоре ще получат стипендия. Единственото уточнение в тази връзка е, че учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби нямат право да получават и стипендия за отличен успех от СМГ. Молим тези ученици да попълнят декларация по приложения образец ТУК и да я предадат на своите класни ръководители.

Всички стипендии ще бъдат изплатени до края на месеца по банков път за учениците, навършили 14 години. Учениците, които имат сметка в Експресбанк ще получат парите си по тази сметка. Всички останали, които все още нямат сметка трябва да си направят такава в офиса на Експресбанк, намиращ се на бул. „Александър Стамболийски“ №73. Учениците трябва да бъдат придружени от родител и да се носят лични карти и акт за раждане.

Учениците, които нямат навършени 14 години и не могат да си направят сметка с дебитна карта, ще получат парите си на ръка в Счетоводството на СМГ всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в периода от 10 до 16 декември 2019 година.

Поздравяваме всички ученици, които получават стипендии и им пожелаваме отлични резултати и през тази учебна година!