Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че поради извънредното положение в Република България заявленията за отпускане на социални стипендии и стипендии за отличен успех ще се подават,
използвайки Microsoft акаунт от типа _____@smg.bg,
онлайн на следния адрес: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTYmho9NjhLVGjqbaNsZ1wTFUNFJETVdWME4yOU5RREs2S01HQ0VNUEZKUi4u

Всички ученици, които кандидатстват за социална стипендия ще трябва да предоставят изискуемите документи в срок до 14 дни след възстановяването на присъствените занятия в СМГ.

За стипендия за отличен успех нямат право да кандидатстват учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Моля Ви внимателно и коректно да попълните онлайн формуляра в срок до 23:59 часа на 30.04.2020 година.

Всички стипендии ще бъдат изплатени най-късно до края на юни по банков път за учениците, навършили 14 години.
Учениците следва да декларират лична банкова сметка по която да получат банков превод.

Учениците, които нямат навършени 14 години и не могат да си направят сметка с дебитна карта, ще получат парите си в брой в Секретариата на СМГ по график, който ще обявим допълнително.

Пожелаваме успех на всички кандидати!