Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че за отпускане на социални стипендии и стипендии за отличен успех заявленията ще се подават по електронен път чрез акаунта на съответния ученик за MS Teams (…@smg.bg) [НАТИСНЕТЕ ТУК за попълване на заявлението].

Всички ученици, които кандидатстват за социална стипендия, ще трябва да предоставят изискуемите документи на хартиен носител и да ги внесат в Секретариата на СМГ в срок до 16.11.2020 година.

За стипендия за отличен успех нямат право да кандидатстват учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Молим Ви внимателно и коректно да попълните онлайн формуляра в срок до 23:59 часа на 16.11.2020 година.

Всички стипендии ще бъдат изплатени най-късно до края на месец януари по банков път за учениците, навършили 14 години. Учениците следва да декларират лична банкова сметка по която да получат банковия превод. Учениците, които нямат навършени 14 години и не могат да си направят сметка с дебитна карта, ще получат парите си в брой в Секретариата на СМГ по график, който ще обявим допълнително.

След като бъде публикувано класирането на учениците, които ще получат стипендии за отличен успех, класираните ученици следва да представят в Секретариата на СМГ бележка от банката за идентичност на IBAN и титуляр на сметката, като сметката може да е единствено на името на класирания ученик.

Пожелаваме успех на всички кандидати!