Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информираме Ви, че:

 1. Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2019 г. от 09:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:
  • 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63 – за учениците от VIII клас.
  • II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 – за учениците от IX клас.
  • СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
  • Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).
 2. Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 10.02.2019 год. от 09:00 часа.
  • Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
  • До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 70.
  • Учениците от СМГ трябва да се явят в 39 СУ „Петър Динеков“, район „Младост“, Младост 2, зад бл. 205 за райони Изгрев, Искър, Младост, Оборище, Панчарево, Слатина, Студентски. Телефони за връзка с училищата: 028859019; 028850313. Електронен адрес: sou39@abv.bg
 3. Областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 14.00 ч. (петък) в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60.
  • Времето за провеждане на областния кръг е 4 часа. Областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика е анонимен за учениците от VIII до XII клас.
  • На 15 февруари 2019 г., петък, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.
 4. Областният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе на 16.02.2018 г. /събота/ от 9,00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61. Всички допуснати до областен кръг ученици следва да са заели местата си най-късно късно до 08,30 часа на 16.02.2018 г. и да носят  документ за самоличност.
 5. Областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 16.02.2019 г. (събота) от 9.00 ч., както следва:
  • За учениците от V клас – в 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ул. „Стара планина” № 11 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.
  • За учениците от VІ клас – в ПГМЕ „Н. Вапцаров“,  ул. „Стара планина” № 13 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.
  • За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, ул. „Султан тепе” № 1, район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 3 астрономически часа за учениците от ХІІ клас.
  • За учениците от VІІІ до ХІ клас – в 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”. Времетраене – 3 астрономически часа.
  • Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 08,00 часа и да заемат работните си места до 08,30 часа.
 6. Областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 23.02.2019 г.,  както следва:
  • за учениците от първа състезателна група (5. клас) и шеста състезателна група (10-12. клас) в НТБГ, район „Триадица“,  бул. „Витоша“, № 91;
  • за учениците от втора състезателна група (6. клас) в 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“,  ул. „Люботрън“, № 12;
  • за учениците от трета състезателна група (7. клас), четвърта състезателна група (8. клас) и пета състезателна група (9. клас и 10. езиков клас)  в 12 СУ „Цар Иван Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2” № 72.
  • Начало на олимпиадата –  09:00 часа. Времетраене – 2 (два) астрономически часа.
  • Всички ученици трябва да се явят в посочените училища и да заемат местата си до 08:30 часа в изпитните зали след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа карта и/или ученическа книжка.

Пожелаваме успех на всички наши ученици!