(обновена, 30.01.2020 година)

Във връзка със заповед № РД 09-227/ 29.01.2020 г. на министъра н образованието и науката за изменение на заповед РД 09-2149/ 27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 09-67/ 16.01.2020 г. и № РД 09-159/27.01.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г. областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 09:00 ч.

Разпределението на учениците и квесторите в училищата домакини не се променя.


За учениците от IV клас, V и VІ клас

  1. Учениците от училищата в райони Витоша и Красно село – във 2. СУ „Емилиян Станев“, р-н Витоша, ул. „Генерал Суворов“ № 36;
  2. Учениците от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча купел – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37;
  3. Учениците от училищата в райони Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Панчарево, Подуяне, Слатина и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, р-н Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1;
  4. Учениците от училищата в райони Възраждане, Сердика, Средец и Триадица – в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. „Витоша“ №134;
  5. Учениците от училищата в район Лозенец – в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13;
  6. Учениците от училищата в район Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, р-н Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VII клас

  • От училищата от всички райони – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

  • От училищата във всички райони – в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“ № 61.

Времетраене на областния кръг:

  • За учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;
  • За учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 часа и 30 мин.

На 01 февруари 2020 г. 05 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.