Скъпи ученици, уважаеми родители,

Участниците в състезанието „Математика за всеки“ – 2021 година, трябва да се явят в съответното училище, в което са разпределени преди 8:15 часа на 15.05.2021 година.

Допускането става след проверка на документ за самоличност със снимка – ученическа лична карта, ученическа книжка (бележник), международен паспорт или друг официален документ с трите имена и снимка на ученика.

Учениците трябва да носят:

 • лични предпазни средства – маска;
 • прозрачен плик за съхранение на лични вещи по време на състезанието;
 • 2 броя син химикал;
 • молив, гума, линия;
 • вода за пиене, ръкавици (по желание на ученика).

Молим Ви да обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради!

Учениците са разпределени:

 • в СМГ (ул. „Искър“ №61);
 • 112. ОУ „Стоян Заимов“ (бул. „Дондуков“ №60);
 • 1. СУ „Пенчо П. Славейков (ул. „Стара планина“ №11).

Учениците трябва да влизат през различни входове.

За учениците, разпределени в сградата на СМГ

През входа откъм бул. „Васил Левски“ задължително влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 212 стая;
  213 стая;
  309 стая;
  310 стая;
  312 стая;
  313 стая;
  409 стая;
  410 стая;
  412 стая;
  413 стая;
  414 стая.

През входа откъм ул. „Чумерна“ задължително влизат учениците, разпределени в стаи:

 • актова;
  102 стая;
  202 стая;
  203 стая;
  204 стая;
  205 стая;
  206 стая;
  302 стая;
  303 стая;
  304 стая;
  305 стая;
  306 стая;
  307 стая;
  308 стая;
  402 стая;
  403 стая;
  404 стая;
  405 стая;
  406 стая;
  407 стая;
  408 стая.

За учениците, разпределени в сградата на 112. ОУ

През вход №1 задължително влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 104 стая в 112. ОУ;
  105 стая в 112. ОУ;
  107 стая в 112. ОУ;
  108 стая в 112. ОУ;
  109 стая в 112. ОУ;
  332 стая в 112. ОУ;
  333 стая в 112. ОУ;
  334 стая в 112. ОУ;
  335 стая в 112. ОУ.

През вход №2 задължително влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 336 стая в 112. ОУ;
  337 стая в 112. ОУ;
  440 стая в 112. ОУ;
  441 стая в 112. ОУ;
  442 стая в 112. ОУ;
  443 стая в 112. ОУ;
  444 стая в 112. ОУ;
  445 стая в 112. ОУ;
  446 стая в 112. ОУ.

В сградата на 1. СУ се влиза през единствен вход.

Молим Ви да обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради!