Скъпи ученици,

Във връзка с организацията и провеждането на Пролетно математическо състезание по математика в сградата на СМГ , представяме на Вашето внимание:

  • списък с разпределението по стаи в сградата на СМГ за учениците от 5. до 7. клас, които са ученици на СМГ, и за всички ученици в София-град от 8. до 12. клас  [натиснете тук].

ПМС се провежда на 26.02.2021 година от 09:00 часа при спазване на всички противоепидемични мерки, като:

  • В сградата на СМГ НЕ се допускат лица с повишена телесна температура, грипоподобни симптоми, както и лица, които не носят лични предпазни средства (маска).
  • Учениците се допускат до участие в състезанието след представяне на документ за самоличност със снимка (ученическа лична карта, лична карта, паспорт, шофьорска книжка).

Учениците, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26 март 2022 г. в 08:00 ч. в училището, в което са разпределени.

Учениците, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26 март 2022 г. в 08:30 ч. в училището, в което са разпределени.

Пожелаваме успех на всички ученици!