На националния кръг на състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS , най-голямото училищно състезание по английски език в света, което се проведе на 14.04.2018 г. в град Велико Търново, СМГ беше отлично представено от своите участници.

Изключително постижение и пореден успех беше блестящото представяне на ученичката от 9Д клас Лилиана Велизар Чернев (преподавател Нина Ненчева), която се класира първа и заслужено получи златен медал на най-високото според регламента на състезанието тази година и съгласно формата на Общата европейска езикова рамка езиково равнище В2. Лилиана Велизар Чернев ще представи СМГ и България и на международния кръг на състезанието (Global Event, 2018) , който ще се проведе от 5-7.09.2018 г. в Италия.

Пожелаваме успех на Лили и на международния кръг на състезанието!