Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

От 15 до 17 март 2019 година в град Стара Загора се проведе Националният кръг на олимпиадата по информатика. Нашите ученици, ръководени от г-н Евгений Василев, г-жа Иванка Зангочева и г-н Иван Тончев, се представиха блестящо и заслужиха общо две първи награди, две втори награди, една трета награда и цели 19 награди за отлично представяне. По този начин почти всички наши ученици се завърнаха наградени от олимпиадата. Почти пълна е доминацията на СМГ във възрастовите групи B и E, където наши ученици заемат първото и второто място.

Поздравяваме всички наши ученици за участието на Националния кръг на олимпиадата по информатика!

Повече за резултатите по групи може да видите както следва: група АВ; група А; група В; група С; група D; група Е.

Поздравяваме и учителите, които ги ръководят, подпомагат и вдъхновяват!

Пожелаваме Ви още много успехи!