Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от областен кръг на олимпиадата по математика за VII-XII клас:

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

 • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика на 5, 6 и 7 април 2021 година както следва:
  • Учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас – в СМГ „Паисий Хилендарски“ от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа. Запознаването става в стая №123 със съдействието на г-н Боголюб Симов, ЗДУД.
  • Учениците от VII клас – в НПМГ от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.
  • Работите на ученици, предложени за допускане до национален кръг, се намират в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“. Входът е откъм ул. „Димчо Дебелянов“ №7, зад високите дипломатически блокове.
 • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
 • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска.
  Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
 • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
 • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!