Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелия се на 12.02.2023 година областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от 7. до 12. клас, които НЕ са допуснати до национален кръг.

(Резултатите на учениците, допуснати до национален кръг, може да видите на сайта на МОН тук.)

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на СМГ – в „Библиотека“ от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 на 23, 24 и 27 март 2023 г.
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Родителите, които не са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!