Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На 25.01.2023 година ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров и директорът на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ д-р Антоан Тонев подписаха меморандум за сътрудничество между двете учебни заведения.

Проф. Димитър Димитров подчерта, че УНСС има много добро взаимодействие с училищата, и очерта накратко какви стъпки са предприети за скъсяване на връзката със средношколците. Той посочи, че „искаме да покажем нашия образ и да ориентираме учениците, включително и професионално“. Ректорът обърна внимание на непосредствените цели на настоящото партньорство за овладяване и развитие у младите хора на знания и умения, които включват „освен, основните принципи и взаимовръзки между явленията и процесите, характерни за бизнеса и отражението им в обществените отношения, основополагащите знания за тенденциите в развитието на икономиката, знания за достиженията в икономическата практика в развитите страни и възможностите за трансфер на „ноу-хау“ и добра практика в българските условия, така също и анализ на възможностите за бизнес и успешно формулиране на бизнес идея, идентифициране на конкуренти в избрана ниша и откриване на собствени конкурентни предимства“.

По време на срещата д-р Антоан Тонев сподели своето виждане, че българските университети, сравнени с европейските трябва да са по-агресивни в рекламата и в привличането на талантливите младежи. Той посочи, че това споразумение е за дългосрочно взаимодействие и се надява чрез него да покаже на учениците, че могат да получат качествено образование и в България.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, уточни, че меморандумът включва дейности, свързани с подготовката на учебни курсове, учебни помагала, анализи и други в областта на приложната статистика и иконометрия, както и участия на преподаватели от УНСС в образователния процес на училището, разработване и реализация на образователни и информационни инициативи и проекти и организиране на съвместни събития.

Ректорът проф. Димитър Димитров и проф. Цветана Стоянова поканиха учениците на СМГ да посетят университета, да видят стартъп хъба, спортната зала „Бонсист“ и други ключови места в УНСС, както и на събития на университета.

Доц. д-р Екатерина Тошева, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Приложна информатика и статистика“ и координатор на меморандума, обясни, че той вече има конкретно проявление в отворени лекции за учениците от 12 клас с профилирана подготовка по математика, към който предмет има модул статистика. „Този модул затруднява и учителите, и учениците, а те заслужават да бъдат подкрепени от УНСС.“

Меморандумът има за цел и развитие на компетенции за успешно формиране, мотивация и лидерство на екипи за реализация на бизнес идеи сред младите хора, както и знания за разработване на бизнес план за стартиране на нов бизнес/проект и неговото последващо ефективно реализиране и управление.

(от дясно наляво) Проф. д-р Цветана Стоянова, ректорът проф. Димитър Димитров, д-р Антоан Тонев, доц. д-р Екатерина Тошева