Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Вторник, 10.05.2022 година, е последен ден за подаване на заявление за участие в състезанието „Математика  за всеки“, като това може да направите присъствено от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа на 10.05.2022 година – в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“.
Необходимия образец може да изтеглите и попълните предварително (за образец на документ – натиснете тук).

Разпределение на учениците по сгради и зали се публикува след 17:00 часа на 13.05.2022 година.

Публикуваме (актуален към края на 08.09.2022 година) списък на записаните ученици.

За участие в състезанието:

 1. Подава се заявление за участие – единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.
 2. Препоръчително е заявлението да се подава по електронен път.
 3. Заявление може да бъде подадено:
  • по електронен път до 16:59:59 часа на 09.05.2022 година. За подаване по електронен път натиснете тук.
  • на хартиен носител (по образец) до 10.05.2022 година, в работен ден от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“. Необходимия образец може да изтеглите и попълните предварително (за образец на документ – натиснете тук).
 4. Родителят получава входящ номер на заявлението за участие:
  • в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението;
  • в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

Желаем успех на всички четвъртокласници!