На 28.юни.2023 г. започват дейностите по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Всички подробности вижте тук в страницата "Прием след 4. клас".