Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично:

  • едно свободно място за прием на ученик/чка в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети „математика“ и „физика и астрономия“.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

  • 18–19.08.2022 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране;
  • 19.08.2022 г. след 16.00 часа – обявяване на IV класиране в сайта на училището;
  • 22.08.2022 година – записване на приетите на IV класиране ученици.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  • заявление до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране (по образец, изтеглете от тук);
  • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Подаването на заявления за участие в IV класиране се осъществява на 18 и 19 август 2022 година в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“ :

  • от 09:00 до 17:00 часа на 18 август 2022 година;
  • от 09:00 до 15:00 часа на 19 август 2022 година.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Записването на приетите ученици е на 22 август 2022 година от 09:00 до 17:00 часа в стая „Секретариат“ на СМГ.

Очакваме Ви!