Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик/чка в осми клас с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език за учебната 2021/2022 година.

Кандидатстването за свободното място се осъществява на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

 • Необходимите документи за кандидатстване са:
   1. ксерокопие на свидетелството за основно образование;
   2. ксерокопие на служебната бележка с резултатите от НВО в 7 клас;
   3. заявление до Директора за записване в VIII клас за учебната 2021/2022 година.
 • Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09:00 до 17:00 часа.
 • Краен срок за подаване на документи: 09.11.2021 година.
 • Пожелаваме успех на всички кандидати!