Скъпи ученици, скъпи учители и служители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Честит Ден на народните будители!

„Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език.“

Из „История славянобългарска“ на Св. Паисий Хилендарски

Всяка година на 1 ноември ние си спомняме за нашите народни будители, за делата им, за пламъка, който запалиха в народа ни и за пътя, който начертаха пред себе си и пред нас – техните наследници. Във времената на османското иго нашите деди успяха да надигнат смело глава и да тръгнат по пътя на модернизацията. Те създадоха мощна мрежа от училища, която разпространи просветата по цялото българско землище, по всички земи, на които живеят българи. След това предците ни извоюваха независимостта на българската църква, а няколко години по-късно на политическата карта на Европа се появи Княжество България, което през 1908 година стана независимо Царство. Нашите народни будители събудиха заспалия робски сън български народ. Те го направиха като показаха на всички, че общото дело е по-важно от личното добруване и оцеляване. Показаха на всички свои съвременници, а и на всички нас, че човек трябва да посвети целия си живот, а когато се налага и смъртта си на народа и Родината. Нашите народни будители живяха достойно и изпълниха дълга си. Много от тях се пренесоха в жертва на олтара на Отечеството, за да ни има нас, за да бъде България свободна, независима, силна и благоденстваща държава и за да може българският народ да живее по своите собствени закони и да бъде свободен и щастлив.

Ние днес имаме дълг към нашите будители. Този свещен дълг е да продължим Делото им. Да следваме пътя, който те начертаха, да пазим България, да я развиваме и да укрепваме народа си. В основата на всяка успяла държава стои образованието. Не може да има щастлив утрешен ден без качествено образование в днешния. Именно заради това днешният празник е специален за всички, които са свързани с образователната система. Всички български учители са продължители на Делото на нашите народни будители. Всички български учители заслужават похвали, адмирации и аплодисменти за призванието на което са се посветили и заради това, че работят смело и вдъхновено с бъдещето – с нашите деца. Всички деца, поели по пътя на Познанието също заслужават похвала и подкрепа. Скъпи деца, учете се усърдно, мислете и творете, защото Вие и само Вие сте бъдещето на България и света. Част от всяка училищна общност са и родителите, които подкрепят винаги децата си и ги възпитават. Когато ученици, учители и родители вървят ръка за ръка и работят в една посока, образованието ще бъде качествено, а утрешният ден ще бъде по-добър. Нека на днешният празник да си благодарим за постигнатото и да си направим равносметка какво още трябва да постигнем. И нека го направим, защото дела трябват, а не думи.

Бъдете здрави и усмихнати, смело преследвайте мечтите си и вярвайте в Доброто, творете и вдъхновявайте!

Честит Ден на народните будители! Честит празник!