Уважаеми ученици,

На информационното табло пред Учителската стая е разлепен списък с Предварително класиране за стипендия за втория учебен срок на 2018/2019. При допусната техническа грешка в така изготвения списък учениците имат право да подадат молба в писмен вид. Молбите ще се приемат при заместник-директорите на СМГ до 10 май 2019 г., включително.

Класираните ученици, които са получавали стипендия по банков път за първия срок на учебната 2018/2019 г., ще получават стипендията си на същата банкова сметка.
Класираните ученици, които не са получавали стипендия по банков път за първия срок на учебната 2018/2019 г., трябва да предоставят номер на лична банкова сметка на класния си ръководител до 10 май 2019 г., включително.