Скъпи ученици, уважаеми родители,

Стипендиите за първи срок на учебната 2021/2022 вече са преведени по банков път на учениците, които са предоставили банковите си сметки.

Учениците, които са заявили получаването на стипендията в брой, ще могат да получат стипендията си по график както следва:

  • 22.12.2021 г. (сряда) от 10:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.;
  • 23.12.2021 г. (четвъртък) от 10:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

Стипендиите се предоставят срещу документ за самоличност със снимка на ученика и/или на негов родител (при представяне на акт за раждане на ученика) в стая „Секретар“ в СМГ.

Напомняме, че противоепидемичните мерки трябва да се спазват стриктно. В тази връзка е важно да се спазва стриктно публикуваният график.

Желаем Ви крепко здраве и весели празници!