Скъпи ученици, уважаеми родители,

Стипендиите вече са преведени по банков път на учениците, които са предоставили банковите си сметки.

Учениците, които са заявили получаването на стипендията в брой или не са изпратили банкова сметка ще могат да получат стипендията си на 22.12.2020 година (вторник) по приложения гpaфик. Стипендиите ще се предоставят срещу документ за самоличност със снимка на ученика и/или на негов родител в стая №2 на СМГ, чийто вход е откъм бул. Васил Левски.

Учениците, които не вземат своите стипендии на 22.12.2020 година, могат да направят това от 09:00 до 12:00 часа на 23.12, на 29.12 и на 30.12.2020 година.

Напомняме, че противоепидемичните мерки трябва да се спазват стриктно. В тази връзка е важно да се спазва стриктно публикувания тук график.

Желаем Ви крепко здраве и весели празници!