Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На Вашето внимание представяме актуализиран списък с класираните ученици, които ще получат стипендия за отличен успех за първия учебен срок на учебната 2021/2022 година. Радваме се да съобщим, че за този срок стипендии ще получат 602 наши ученици, което е над 73% от всички ученици в гимназиален етап. Това е едно невероятно постижение.

Техническа грешка при въвеждане на броя отсъствия на кандидатите наложи корекция на списъка, в резултат на което настъпи промяна в раздел „БАЛ“. Отпаднали ученици няма, добавени са нови такива.  

Обновен Списък на класираните ученици 8 – 12 клас (по азбучен ред) вижте тук: Стипендии – първи срок 2021-2022

Всички ученици, подали заявление за социална стипендия, са одобрени.

Стипендиите ще се изплащат по банков път само по сметка, която е на името на класирания за стипендия ученик. Учениците, които нямат навършени 14 години или все още нямат своя банкова сметка, ще получат стипендиите си в брой при спазване на гpaфик, който ще оповестим допълнително на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия от СМГ по банков път, трябва да представят в стая Секретариат служебна бележка от обслужващата банка, съдържаща име на титуляр на сметката и IBAN, като това може да бъде и справка от онлайн банкиране, първа страница на договора и др.

Ако не можете да осигурите служебна бележка от Вашата банка, трябва собственоръчно да напишете декларация със следния текст:

Сметка с IBAN ______________________

принадлежи на ________________________ (Вашите три имена и ЕГН).

Честито на всички ученици, които ще получат стипендия за този срок! На останалите желаем творчески устрем и упоритост, за да се наредят и те сред стипендиантите през следващия учебен срок!