Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На Вашето внимание представяме списък с класираните ученици, които ще получат стипендия за отличен успех за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година. Радваме се да съобщим, че за този срок стипендии ще получат 482 наши ученици, което е над 59% от всички ученици в гимназиален етап.

Списък на класираните ученици 8. – 12. клас вижте тук: Стипендии първи срок 23 24

Учениците, подали заявление за социална стипендия, са одобрени, но не са в приложения списък.

Стипендиите ще се изплащат по банков път само по сметка, която е на името на класирания за стипендия ученик, подадена в онлайн заявлението. Преводите ще бъдат направени до края на месец януари.

Учениците, които нямат навършени 14 години или нямат открита банкова сметка, ще получат стипендиите си в брой при спазване на следния график: от 29 януари до 1 февруари 2024 г. от 09.00 до 11.00 и от 14.00 до 16.00 ч. в Секретариата на СМГ.

Стипендиите ще се предоставят срещу документ за самоличност със снимка на ученика и/или на негов родител в стая Секретариат.

Напомняме, че за стипендия за отличен успех нямат  право да кандидатстват учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и те са премахнати от списъка.

От Комисията по стипендиите към СМГ