FEBA Alumni Club

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

В навечерието на 24 май Ви информираме, че по волята на дарител, който е възпитаник на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, „Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni Club) ще осигури до 10 месечни стипендии за издръжка за обучение на ученици в неравностойно положение от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ от 5 до 12 клас.

В изпълнение на програмата, за втория срок на учебната 2023/2024 г., FEBA Alumni Club ще изплати на всеки един от избраните чрез конкурса стипендианти месечна стипендия от 300 лв. за пет месеца, или общо 1500 лв. за целия срок. В изпълнение на програмата, за учебната 2024/2025 г., FEBA Alumni Club ще изплати на избраните стипендианти по десет месечни стипендии от 300 лв., на обща стойност 3000 лв. на ученик.

Повече за програмата и правилата за отпускане на стипендии можете да прочетете в Условия за отпускане на стипендия за втория срок на учебната 2023/2024 г. и за учебната 2024/2025 г. на програма „Стипендии СМГ“ на FEBA Alumni Club, за ученици от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Стипендиите са насочени към ученици от 5 до 12 клас, които са в неравностойно социално положение. Можете да кандидатствате чрез подаване на документите си по електронен път на електронна поща info@smg.bg или чрез представянето им на хартия в Секретариата на СМГ.

Краен срок за кандидатстване: 09.06.2024 година.
Няма да се приемат документи след обявения краен срок, понеже Комисията трябва да проведе своето заседание и да определи стипендиантите.

Пожелаваме успех на всички кандидати!