(обновена 19.04.2022г.)

Окончателно класиране
може да видите тук.

Награждаването на учениците ще се проведе на 26.04.2022 година (вторник) от 10.00 часа в Учителската стая на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ул. Искър 61.


(обновена 18.04.2022г.)

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информираме Ви, че първичните резултати [вижте тук] от националния кръг на националната олимпиада по математика са готови.

С кратките решения можете да се запознаете тук.

Учениците могат да подават контестации чрез приложената бланка по образец на адрес: tonov@fmi.uni-sofia.bg в срок до 17.00 часа на 18.04.2022 година.

Контестации, подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Окончателните резултати ще бъдат публикувани на сайта на МОН, когато Националната комисия разгледа контестациите на учениците.

Благодарим на всички ученици за положените усилия и за старанието и ги поздравяваме за отличните резултати! Пожелаваме Ви още много бъдещи успехи, безброй усмивки и сбъднати мечти!


(обновена 15.04.2022г.)

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че разкриването на анонимността на писмените работи и обявяването на резултатите от националния кръг на олимпиадата по математика за учениците от 7 клас ще бъде на 18.04.2022 г.

Желаем успех на всички участници в националния кръг на олимпиадата по математика и много сбъднати мечти!


Скъпи ученици,

Националният кръг за 7. клас на олимпиадата по математика се провежда на 15.03.2021 година от 09:00 часа, като:

  • Учениците от 7. клас трябва да се явят в стая 302 най-късно до 8:30 часа.
  • Учениците се допускат до участие в олимпиадата след представяне на документ за самоличност със снимка (ученическа лична карта, лична карта, паспорт).

Пожелаваме успех на всички ученици!