21.02.2024 година:

Представяме Ви резултати на явилите се ученици.

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на СМГ „Паисий Хилендарски“ не по-късно от 14:00 ч. на 22.02.2024 г.


16.02.2024 година:

Учениците, заявили желание за участие в областния кръг на състезанието, следва да се явят на 17.02.2024 г. до 10:30 ч. в СМГ, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта, ученическа книжка, паспорт).