Скъпи ученици, родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

В периода от 13-ти до 17-ти март 2019 г. в гр. Пафос, Кипър се проведе Европейската конференция по математика EUROMATH 2019. В нея участваха ученици на възраст между 9 и 18 години от България, Кипър, Гърция, Хърватия, Словения, Швеция, Русия, Полша, Румъния, Дания, Австрия, Финландия, Иран и Нигерия.

В панел „Презентация на математически проект” бяха наградени 4 от представените общо 104 проекта на участници от 14 държави, като два от тях са на учениците от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

  • Иван Венциславов Георгиев – трето място с проект на тема: „Анализи на куц топ, спънат топ и други шахматни фигури“ с научен ръководител доц. Станислав Харизанов – Българска академия на науките, Институт по информационни и комуникационни технологии и Институт по математика и информатика;
  • Калоян Тодоров Фачиков – трето място с проект на тема: „Отделяне на триъгълници с линейно число на независимост“ с научен ръководител Яница Пехова – Университет Уоруик, Великобритания.

Участие в конференцията взе и Мартин Боянов Стефанов с проект на тема: „Игри с ненулева сума и равновесие на Наш“ с научен ръководител Георги Керчев – Технологичен институт на Джорджия, САЩ.

Преподавател по математика и класен ръководител на тримата участници е г-жа Ваня Данова, учител в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Повече информация може да откриете на http://www.euromath.org/.

Пожелаваме още много научни търсения и предизвикателства пред младите математически умове! Успех!