Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелия се на 12.02.2022 година областен кръг на олимпиадата по математика за IV, V и VI клас.

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на НПМГ. Подробности може да видите на сайта npmg.org
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска.
    Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Родителите, които НЕ са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от олимпиадата по математика за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!