Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че документи за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през 2023/2024 учебна година ще се подават от 09:00 ч. на 17.05.2024 година.

Разпределение на учениците по сгради и зали се публикува на 31.05.2024 година.

За участие в състезанието:

 1. Подава се заявление за участие – единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.
 2. Препоръчително е заявлението да се подава по електронен път.
 3. Заявление може да бъде подадено:
  • по електронен път до 16:59:59 ч. на 26.05.2024 година. За подаване по електронен път натиснете тук.
  • на хартиен носител (по образец) от 20.05 до 28.05.2024 година, в работен ден от 09:00 до 11:00 ч. и от 15:00 до 17:00 ч. в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“. Необходимия образец може да изтеглите и попълните предварително (за образец на документ – натиснете тук).
 4. Родителят получава входящ номер на заявлението за участие:
  • в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 чàса от момента на подаване на заявлението;
  • в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 чàса от момента на подаване на заявлението.

 

Желаем успех на всички четвъртокласници!