Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

С решение на Министерство на образованието и науката четирима ученици на СМГ „Паисий Хилендарски“ – Ема Христова от XII В клас, Зорница Цветкова от XII Е клас, Исидор Хлебаров от XII Б клас и Георги Динков от XII А клас, са удостоени с почетното отличие „Национална диплома“, което се връчва на ученици с успех 6.00 от дипломата за средно образование (включително и положените държавни зрелостни изпити) и с изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Ема Христова стана лауреат на Националната олимпиада по гражданско образование и доказа, че математиката може да се комбинира успешно с предприемачеството и грижата за обществото.

Зорница Цветкова е с високи постижения в областта на чуждите езици.

Исидор Хлебаров има изявени способности в областта на математиката, историята и химията. Той взе дейно участие в конференцията „Ньойският договор и последиците от него“.

Георги Динков пък има изявени способности в областта на математиката и на информатиката.

 

И четиримата ни възпитаници винаги са демонстрирали отлично поведение в училище и наред с постиженията в научната сфера имат и високи морални качества и активно участваха в училищния живот.

Скъпи зрелостници, поздравяваме Ви за удостояването с това високо отличие, което е по същността си най-важната и ценна награда, която може да получи ученик в българската образователна система! Вие сте гордост за училището ни, за Вашите учители и за Вашите семейства! Благодарим Ви от сърце, благодарим на Вашите учители, които Ви подкрепяха и вдъхновяваха, и на Вашите семейства, които винаги са до Вас!

От все сърце Ви желаем крепко здраве, много успехи по пътя, който Ви предстои, безброй усмивки и сбъднати мечти!