Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Представяме на Вашето внимание резултатите от общинските кръгове на олимпиадите за учебната 2023/2024 година, които проведохме в СМГ „Паисий Хилендарски“.

Тук ще намерите всички протоколи с резултатите на явилите ученици, както и на класираните за областен кръг.

Протоколите от отделните олимпиади ще бъдат добавяни, когато бъдат готови.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи, безброй усмивки и сбъднати мечти!