Може в  проектотаблица да проверите точките на учениците от състезанията и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ в страницата „Прием след 4. клас„.

  1. Ако считате, че има некоректно отразени точки, пишете ни на priem@smg.bg и ще Ви уведомим дали има основание за корекция на таблицата.
  2. Ако има основание за корекция в таблицата, трябва да подадете заявление до 12:00 часà на 07.07.2021 г. в стая „Секретариат“ в СМГ.

Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите в страницата „Прием след 4. клас„.