Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 9 (девет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2024/2025 година.

Нас. място Училище Паралелка Места Класирани Записани Свободни места
Код Име Код Име Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
ГР.СОФИЯ 2211304 Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" 3269 Математически - АЕ 52 0 0 52     50     2    
ГР.СОФИЯ 2216306 Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" 2275 Математически 156 0 0 156 - - 147 - - 9 - -

С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" може да се запознаете в страницата "Прием след 4. клас" [натиснете тук].