Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има:

  • едно свободно място в десети клас за прием на ученик/чка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език;
  • едно свободно място в единадесети клас за прием на ученик/чка с профил „Математически“ и интензивно изучаване на немски език за учебната 2022/2023 година.

Кандидатстването за свободните места се осъществява на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване:

  1. ксерокопие на свидетелството за основно образование;
  2. ксерокопие на служебната бележка с резултатите от НВО в 7 клас;
  3. заявление до Директора за записване в X или XI клас за учебната 2022/2023 година (по образец);
  4. ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен девети или десети клас през учебната 2021/2022 година.

Документите се подават:

  • всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи:

  • 14.07.2022 година

Пожелаваме успех на всички кандидати!