Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик в десети клас с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език за учебната 2023/2024 година. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Ксерокопие на свидетелството за основно образование
  2. Заявление до Директора за записване в X клас за учебната 2023/2024 година
  3. Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен първи срок на десети клас през учебната 2023/2024 година

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09:00 до 17:00 ч.

Краен срок за подаване на документи: 15.03.2024 година

Пожелаваме успех на всички кандидати!