Официални резултати

окончателни протоколи

Предварителни резултати

преди контестации

Веднага след обявяване на резултатите участникът има право да подаде контестация до проверителите.

Организация

за провеждане на националния кръг
  • Домакинство: на 16 март 2024 г. присъствено в СМГ (София, ул. "Искър" №61).
  • Класираните ученици трябва да се явят не по-късно от 9:30 ч. в сградата на СМГ.
  • Официалното откриване: в 10:00 ч. във Физкултурния салон на СМГ.

Разпределение по стаи

  • Участниците заемат местата си в съответните зали не по-късно от 10:30 ч.
  • Начало на състезанието: в 11:00 ч.
  • Времетраене на състезанието: 120 минути.

Пожелаваме успех на всички ученици!

Протоколът на Националната комисия
с имената на учениците, допуснати до участие в националния кръг,
е публикуван в сайта на МОН.

Резултати

от националния кръг

Протокол на Националната комисия с окончателните резултати и класирането от националния кръг се публикува в сайта на МОН тук.

Как да стигнете до гимназията

удобен транспорт до СМГ
ул. "Искър" №61, София 1000

Транспорт:
Автобуси №_78, №_79 - спирка "ул. Искър";
Тролейбус №_7, №_11 - спирка "ул. Искър".