Уважаеми ученици,

Срокът за предаване на заявленията Ви за получаване на стипендия за първия срок на учебната 2019/2020 година на класните Ви ръководители е 18 октомври 2019 г.

Декларираната информация за успех, отсъствия и санкции на ученика се отнася за учебната 2018/2019 година.

Всички необходими документи са в страницата „Стипендии„.