(обновено 17.юни)

Сумите са изплатени по банков път само по сметка, която е на името на класирания за стипендия ученик, подадена в онлайн заявлението.

Учениците, които нямат навършени 14 години или нямат открита банкова сметка, ще получат стипендиите си в брой:

  • от 22.06 до 24.06, включително, от 9:00 до 16:30 часа в стая „Секретар“.
  • Ученик получава стипендията си в брой срещу представяне на личен документ за самоличност.
  • Родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, получава стипендията срещу оригинал на акт за раждане.

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На Вашето внимание представяме списък с класираните ученици, които ще получат стипендия за отличен успех за Втори учебен срок на учебната 2021/2022 година. Радваме се да съобщим, че за този срок стипендии ще получат 448 наши ученици, което е над 55% от всички ученици в гимназиален етап.

Списък на класираните ученици 8 – 12 клас вижте тук: Стипендии – втори срок 2021-2022

Всички ученици, подали заявление за социална стипендия, са одобрени.

Стипендиите ще се изплащат по банков път само по сметка, която е на името на класирания за стипендия ученик, подадена в онлайн заявлението. Учениците, които нямат навършени 14 години или нямат открита банкова сметка, ще получат стипендиите си в брой при спазване на гpaфик, който ще оповестим допълнително на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Комисия по стипендии, СМГ