Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На Вашето внимание представяме списък с класираните ученици, които ще получат стипендия за отличен успех за Втори учебен срок на учебната 2023/2024 година. Радваме се да съобщим, че за този срок стипендии ще получат 455 наши ученици, което е над 60% от всички ученици в гимназиален етап.

Напомняме, че стипендиите се изплащат САМО по банков път по сметка с титуляр класирания за стипендия ученик.

В списъка ИМА ученици, на които НЕ могат да бъдат изплатени стипендиите, поради неподадени/ неточни сметки/ сметки в чуждестранни банки (виж колона „Забележка“ във файла).

Учениците с некоректно подадена информация за банкова сметка ще получат съобщение в Школо от член на Комисията до 19.май.2024 г.

Списък на класираните ученици 8 – 12 клас вижте тук: Стипендии – втори срок 2023-2024

Учениците, подали заявление за социална стипендия, са одобрени, но не са в приложения списък.Преводите на стипендиите ще бъдат направени до края на месец юни.

Учениците, които нямат навършени 14 години, ще получат стипендиите си в брой. Стипендиите ще се предоставят срещу документ за самоличност със снимка на ученика и/или на негов родител в стая Секретариат.

От Комисията по стипендиите към СМГ